Wat Warkhouse doet

Het eerste doel van Warkhouse is om impact te creëren.
Wij zijn dan ook geen gewoon onderzoeks-, advies- teamtraining- en projectmanagement bureau.
Wij zijn een sociale onderneming en nemen graag het initiatief, uitgenodigd en onuitgenodigd.
Wij zijn gespecialiseerd in burgerparticipatie, meervoudige waardecreatie, sociale innovatieprojecten en team trainingen.
Dit doen wij als opdrachtnemer, (mede)initiatiefnemer of (mede)investeerder. 

Je kunt ons inzetten als kruiwagen.
Een fijne plek om alle middelen die je nodig hebt te verzamelen, even bij te komen van de veranderingen die je creëert en om goed te kijken welke impactstrategie je wilt gaan volgen. Een kruiwagen die je verder brengt met elkaar en anderen meeneemt binnen en buiten jouw organisatie.

Project Management

Specialistisch bureau
Meervoudige waarde creatie
Duurzaamheid,
beschikbaarheid en continuïteit

 

Project Management

Advies

Transparantie intern en extern
Sociale innovatie
Juiste timing
Maatschappelijke business cases

Advies

Onderzoek
Veldwerk
Omgevingsanalyse & quick-scans
Onderzoeksmethodieken
Participatief actieonderzoek

Onderzoek

Team training

Patroondoorbrekend
Samenwerken, inclusie en participatie
Dilemma management
Organisatiecoaching
Gedrag en infrastructuur

Team training

Impact voor overheid

Warkhouse helpt burgers, overheden, onderzoek, onderwijs en ondernemingen om samen toekomstbestendige sociaal maatschappelijke ideeën te realiseren. Wij helpen initiatiefnemers in de samenleving met projectplannen, visievorming en strategie en adviseren over verschillende organisatievormen. Uiteraard helpen wij bij een duurzame borging door het vormgeven van financiering en exploitatiemodellen.

MEER INFORMATIE   

Impact voor burgers

Je kunt ons inzetten voor complexe sociale vraagstukken die onverwachte sociale innovatie en maatschappelijke veranderingen voortbrengen. Warkhouse is een BV maatschappelijk en doet dus ook projecten omdat deze gewoon ‘nodig en urgent zijn’.

Wij hebben een ruime expertise opgebouwd in de actieve begeleiding van burgers, gemeenten, overheden en onderwijs bij het gezamenlijk aanpakken en oplossen van leefbaarheidsvraagstukken.

MEER INFORMATIE  

Impact voor organisaties

Warkhouse levert als adviseur en onderzoeker een bijdrage in de projectleiding en wetenschappelijke projectondersteuning. Wij hebben inhoudelijke bedrijfskundige en sociaal psychologische expertise op het gebied van het creëren van een lerend netwerk door en voor participatieve actieonderzoek interventies, dialoogsessies en netwerkbijeenkomsten.

MEER INFORMATIE  

Impact voor onderzoek

Warkhouse is een erkend actieonderzoeksbureau en werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten, nationaal en internationaal. Onderzoek is wat ons betreft de kruiwagen voor verandering. Wij stellen de juiste consortiums samen, schrijven mee in de subsidieaanvragen en zijn een partner in de uitvoering. Wij begeleiden meerdere studenten van verschillende leerlijnen in hun master, minor en stages. Als student krijg je van ons een levenslange garantie door een plek in ons netwerk!

MEER INFORMATIE  

© 2022, Warkhouse B.V.

Gerealiseerd door: BC Webdesign / fotografie Jan Meulenbeek